Skip to product information
1 of 2

Get Ready With Me

【超抵價轉季福袋🍀】Set D 8PCs Lucky Bag

【超抵價轉季福袋🍀】Set D 8PCs Lucky Bag

Regular price HK$649.00
Regular price Sale price HK$649.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

*不清楚該選擇什麼尺寸?歡迎向我們的客服查詢🔍

Set D - $649

*共8件 價值高達$1599!

✨Top x 4

✨Bottom / Dress x 2

✨Bag x 1

Accessory x 1

------------------------------------------------

【🏮轉季福袋大優惠!】
 Wuuu終於捱過冬天了!
(店主係夏天死忠😌)
新季節又係開始買新衫嘅時候✌🏻
唔知大家開始咗買夏天衫未🤩
我哋已經開始執緊唔同嘅夏天衫返嚟!
但!係!
我哋嘅貨倉已經冇晒位😵但我哋好想入多啲貨返嚟🥵
所以!
我哋推出呢個超超超超優惠嘅轉季福袋✨
全部比起原價都係低至半價出售!
今次真係要騰出工作室空間先會咁大力度嘅清貨😂
各位要入手就要快了!

同以往嘅out fit set唔同~
轉季福袋係#冇得揀款式😌 但係 可以喺網站度留低備注 你想要嘅款式或者係style~
同事都會盡量配合你哋嘅需要!
最緊要你哋買得又開心 我哋又可以騰出空間入新貨😆

View full details